Stanowisko KGiD w sprawie meczu Pogoń Siedlce - Bud owlani SA Łódź (08.05.2013r.)
Dodane przez Rugbus dnia 15-05-2013

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez w/w Kluby w świetle stanowiska Zarządu PZR w sprawie kalendarza rozgrywek, wyjaśnieniami telefonicznymi stron -postanawia działając w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny PZR ( & 12 punkt 9a ) ukarać w/w kluby karą finansową 5000 zł (pięć tysięcy złotych) każdy. Komisja postanawia także działając w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny PZR (§ 12 punkt 9a) orzec walkower (w tej konkretnej sytuacji) obustronny. (PZR)